Thông báo tổ chức học kỳ phụ năm học 2013 - 2014

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2013 - 2014 của trường ĐHCN Việt-Hung;
Căn cứ vào kết quả học tập của học sinh,sinh viên khóa 35,36,37;
Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên có nhu cầu đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học bổ sung để tích lũy đủ học phần theo tiến trình đào tạo, học đổi hoặc học vượt, trường ĐHCN Việt - Hung thông báo tổ chức học kỳ phụ năm học 2013-2014 như sau:
 

1) Đối tượng đăng ký:
+) Bậc TCCN:
Môn học chưa đạt điểm 5.
+) Bậc CĐ, ĐH:

- Đăng ký học lại, học cải thiện điểm: Áp dụng đối với sinh viên có học phần bị điểm F(bắt buộc học lại) hoặc điểm D (nếu có nguyện vọng học cải thiện điểm) của các kỳ học trước;
- Đăng ký học bổ sung: Áp dụng đối với sinh viên chưa theo học các học phần Trường đã tổ chức giảng dạy;
- Đăng ký học vượt: Áp dụng đối với sinh viên có nguyện vọng học nhanh để rút ngắn thời gian đào tạo (SV căn cứ chương trình đào tạo, điều kiện tiên quyết và tham khảo ý kiến Cố vấn học tập để đăng ký học phần);
- Đăng ký học lại học phần GDTC: Áp dụng đối với sinh viên có điểm dưới 5.

2) Trình tự thực hiện:
+) Sinh viên làm đơn đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học bổ sung, học vượt nộp về khoa chủ quản sinh viên từ ngày 20/06 - 04/07/2014
+) Khoa hoàn thiện danh sách môn học/học phần và gửi đề xuất mở lớp lên PĐT từ ngày 04/07 - 06/07/2014
+) PĐT trình Giám hiệu và tiến hành mở lớp từ ngày 07/07 - 08/07/2014 (chỉ đối với những đề xuất đã được Giám hiệu phê duyệt)
+) Khoa giảng dạy xếp lịch từ ngày 09/07 - 10/07
+) Sinh viên tự đăng ký trên trang daotao.viu.edu.vn từ ngày 11/07 - 13/07

3) Thời gian thực hiện:

+) Thời gian học dự kiến: 15/07/2014 - 17/08/2014
+) Thi kết thúc: 11/08 – 17/08/2014


Một số lưu ý:


- Khoa xây dựng đề xuất mở lớp học lại, cải thiện điểm, học bổ sung đối với các môn học/học phần có số lượng sinh viên đăng ký theo quy định (đối với lớp có số sv đăng ký < 50sv, khoa đề xuất phương án mở lớp và hình thức giảng dạy phù hợp).
- Mẫu đơn có thể tải tại đây
- Học sinh, sinh viên chủ động theo dõi lịch học, các lớp dự kiến mở ở học kỳ phụ để đăng ký học lại, cải thiện điểm, học bổ sung, học vượt.

 

Phòng Đào tạo

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 17
Hôm nay: 146
Hôm qua: 318
Tổng cộng: 304256

Giới thiệu